Σεμινάρια

Τα σεμινάρια της εταιρίας εστιάζουν στις εκάστοτε προσωπικές ανάγκες μάθησης του κάθε ενδιαφερόμενου και όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε ώρες και μέρες που εξυπηρετούν τους εκπαιδευόμενους. Η μεγάλη εμπειρία και η αγάπη για το αντικείμενο οδήγησε την εταιρία στη δημιουργία σεμιναρίων  που σκοπό έχουν να εκπαιδεύσουν τον επαγγελματία για μια πετυχημένη πορεία.

Τα σεμινάρια χωρίζονται σε τέσσερα επίπεδα.

  • Τη βασική εκπαίδευση που είναι ιδανική για αρχάριους και τεχνίτες σε αρχικό στάδιο.
  • Τη μετεκπαίδευση για τελειοποίηση τεχνικών και αναβάθμιση των υπηρεσιών.
  • Το nail art.
  • Τα ταχύρρυθμα (express) σεμινάρια.

Η φιλοσοφία μας…

ΟΝΕΙΡΕΨΟΥ-ΕΞΕΛΙΞΟΥ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ